SMS
Wiadomość SMS do eksperta

Wyślij SMS o treści: czar.19.treść pytania
pod numer 73480
np. "czar.19.kiedy odwiedzą mnie wnuki?"
koszt 3 zł (3.69 zł z VAT)
Pamiętaj o każdorazowym wpisaniu prawidłowo prefixu i numeru wróżki.