SMS
Wiadomość SMS do eksperta

Wyślij SMS o treści: czar.24.treść pytania
pod numer 72480
np. "czar.24.kiedy odwiedzą mnie wnuki?"
koszt 2 zł (2.46 zł z VAT)
Pamiętaj o każdorazowym wpisaniu prawidłowo prefixu i numeru wróżki.